W ramach zapobiegania i likwidacji skutków Covid-19 nasze Centrum uruchamia program terapii ruchowej dla osób po przebytym zakażeniu wirusem Covid-19. Zajęcia mają na celu pobudzenie układu krążenia i układu oddechowego oraz poprawę sprawności ruchowej.

Informacji dotyczących  terminów zajęć terapeutycznych udziela recepcja Centrum.